Historie

Je tomu již 60 let, kdy se začalo ve Strážnici hrát stolní tenis. Není možné, abychom vzpomněli všechny hráče, hráčky a funkcionáře, kteří za toto období působili v oddíle. Vzpomínáme pouze ty, kteří tvořili či dnes tvoří páteř oddílu. Ze zakladatelů oddílu musíme jmenovat hráče J. Vaverku, Z. Machatého, Z. Machatého, L. Semelu a K. Šťourače, kteří se brzy probojovali až do krajské soutěže. Na ně pak navázali další hráči Z. Černý, S. Černý, Josef Rajský, Jan Rajský, O. Lipa, Z. Zahnaš, J. Neuman, V. Břeská, A. Helísková, H. Neumanová. Již na začátku 50. let byl po úmrtí hráče K. Šťourače uspořádán 1. ročník jeho memoriálu, kterého se zůčastnilo kolem 300 hráčů z celého Československa. Hrálo se v místnostech Spolku, v sále hotelu Černý Orel, v aule Gymnázia a v kasinu. Velké úspěchy v tomto období sklízela V. Břeská. Postupem času ubívalo neustále prostor k provozování tohoto sportu, takže koncem 50. let začal stolní tenis postupně stagnovat. Toto období bylo však překonáno již na začátku 60. let, kdy stolní tenis našel alespoň omezené tréninkové možnosti v klubu na náměstí Svobody a v n. p. ČES tabákový průmysl. Předsedou oddílu po Zdeňku Machatém se stal Miloslav Břeský. Mužstvo ve složení O. Lipa, Z. Zahnaš, J. Neuman, F. Svoboda, K. Bělohlávek a Z. Břeský vyhrává okresní přebor i kvalifikaci a postupuje opět do krajské soutěže. Mistrovská utkání se v této době hrávala v sále Černého Orla. Jen velké nadšení hráčů a funkcionářů překonávalo značné potíže. Stoly se musely na každý zápas převážet z tréninkových prostor a zase po zápase odvážet. Než začal vlastní zápas musel se uklidit po plese celý sál. Největší krize dolehla na oddíl v sezóně 1965-66, kdy se musel pro naprostý nedostatek hracích prostor odhlásit ze všech soutěží. Hráči odešli do okolních oddílů.
Výstavbou tělocvičny v areálu Střední zemědělské a technické školy v roce 1969 se podstatně zlepšily podmínky pro provozování všech sportů a tedy i pro stolní tenis. Obnovu oddílu provádí ing. F. Novák a Z. Břeský. Zdeněk Břeský se stává předsedou oddílu a organizačním pracovníkem, ing. F. Novák, hospodářem a trenérem. Začátky jsou opět nelehké neboť se musí vyřídit přestupy všech strážnických hráčů zpět do našeho oddílu. V první sezóně si veškeré náhrady hradí hráči sami. Pak však nastává největší rozmach tohoto sportu A mužstvo ve složení O. Lipa, Z. Zahnaš, J. Neuman, M. Břeský a Z. Břeský postupuje každý rok až do divize. Mužstvo je pak posilněno o P. Orla a L. Staška. V 70. letech poslední čtyři jmenovaní hráči tvořili naprostou špičku výkonnosti na okrese Hodonín a i v rámci JmK sklízeli úspěchy. M. Břeský to na vojně dotáhl až do 1. ligy. Oddíl však vsadil především na mládež za velmi krátké období jsme postupně vybudovali základnu hráčů, která nám umožnila vytvořit další tři mužstva dospělých a řadu žákovských družstev. V žákovských kategoriích sklízeli okresní a krajské vavříny K. Sukup, P. Malík, P. Horňák, D. Sochor, Z. Procházka, J. Baňař. Největší talent objevil ing. F. Novák ve S. Šimáčkovi, který v žákovských a dorosteneckých kategoriích získal nejen řadu titulů okresních a krajských přeborníků ale i medaile z mistrovství tehdejší ČSR a ČSSR. Ve 13. letech hrál již 2. ligu za muže VŠ Praha.

       
       

Další fotografie: Foto , Foto , Foto , Foto , Foto , Foto , Foto

Koncem 70. let začíná trénovat děvčata L. Stašek, kterému sekunduje jeho manželka Alena a během šesti let dosahuje s „A“ družstvem žen ve složení R. Karkowská, M. Možnarová, B. Furišová a L. Karasová postup do národní ligy. Tento postup je historický úspěch, jelikož žádný jiný sport ve Strážnici na národní ligu nedosáhl. V druhé sezóně národní ligy tj. v sezóně 86/87 obsazuje již druhé místo. Družstvo má na to, aby v následující sezóně postoupilo do celostátní 1. ligy. K tomu však již nedochází, jelikož R. Karkowská a M. Možnarová přestupují do MS Brno a B. Furišová o rok později do Liberce. Naštěstí jsou tu již další hráčky A. Svobodová, A. Fialová, B. Fiurášková a v posledním období největší „eso“ našeho oddílu Gabriela Janská. Výčet úspěchů uvedených hráček je tak rozsáhlý, že je nelze ve zkratce vyjmenovat. Pravidelně vyhrávají v okrese a kraji tituly ve svých kategoriích a vozí medaile z mistrovství ČSR a ČSSR. Za všechny úspěchy lze snad uvést dvě druhá místa G. Janské v roce 1990 na mistrovství Československa v kategorii mladších žákyň, jedno druhé a dvě třetí místa na přeborech Československa v družstvech dorostenek, které získaly A. Fialová a A. Svobodová. Trenér J. Dudešek objevuje a rozvíjí velký talent u Pavla Adamce, který pak hraje 1. ligu v Ostravě. V roce 1987 se manželé Staškovi odstěhovali ze Strážnice. Nelehkou úlohu trenérů celého oddílu přebírají Josef Dudešek a Pavel Jamný. Že to dělají dobře, o tom svědčí úspěchy jak děvčat A. Fialové, A. Svobodové, G. Janské, ale i chlapců P. Janouška, Petra Jamného, R. Charváta a dalších. Přemek Janoušek, Petr Jamný spolu s Gabrielou Janskou patří v roce 1989 ke špičce v republice v žákovských kategoriích. Po ukončení základní školní docházky se toto trio rozpadá. Přemek Janoušek přestupuje do Blanska a extraligových Hustopečí, Gabriela Střídá více oddílů až po superligové Brno a Dubňany a Petr Jamný končí aktivní činnost ze zdravotních důvodů. Strážnické A mužstvo se potácí několik let ve středu krajského přeboru. Nadějnou budoucnost střídá krizové období a několik let se řeší existenční problémy a hráčská základna. Od roku 1996 se však oddíl začíná stabilizovat a otěže přebírá nastupující generace. Podařilo se sloučení s oddílem Veselí nad Moravou a základna se tak rozrůstá. Od roku 1997 se prakticky postupuje ve všech soutěžích a hráčská základna v tomto období činí 20 žáků a 30 dospělých.
Od roku 1969 získali naši hráči a hráčky sedm medailí z mistrovství Československa, 18 medailí z mistrovství České republiky, 56 titulů krajských přeborníků a 186 titulů okresních přeborníků.
I když se postavením tělocvičny SZTŠ výrazně zlepšily podmínky pro provozování tohoto sportu, nevyřešily se problémy úplně. Při každém tréninku se musely stavět stoly, ohrádky, instalovat osvětlení apod. Proto již na začátku 70. let se začalo uvažovat o postavení haly na stolní tenis. První verze haly byla připravena již v roce 1975, ale k vlastnímu započetí celé akce došlo až v roce 1981. Je třeba se zmínit, že v letech 1976/82 vykonává funkci předsedy oddílu Jiří Vajčner. Od roku 1983 vykonává opět tuto funkci Zdeňek Břeský. Družstvu mužů, které v sezóně 84/85 bojovalo o postup do národní ligy a skončilo na druhém místě v JmK. Družstvo hrálo ve složení ing. Ivo Šaur, Svatopluk Šimáček, Josef Dudešek a Milan Břeský.U zrodu haly stáli Josef Mašin, Miroslav Baňouch - bývalý předsedové TJ, , P. Orel, který projektuje celou halu, Jiří Vajčner, ing. F. Novák, Zdeněk Břeský. Celá výstavbabyla provedena v akci Z, na které bylo odpracováno tisíce brigádnických hodin. Hala byla slavnostné otevřena 5. 6. 1987 za časti ligových hráčů Jindřicha Pánského, Ivana Raka a Tomáše Demka.

       

Kronika oddílu z let 1986-1990

    Kronika sezona 1986-87 , Kronika sezona 1987-88 , Kronika sezona 1988-89 , Kronika sezona 1989-90 , Kronika sezona 1990-91    Současnost

...